ترانس‌های سفارش مخصوص

سلف فیلتر AC/DC و سلف کاهنده نویز و پارازیت (رآکتور) 50 تا 5000 آمپر، خنک کنندگی آب، هوا یا روغن

ترانسفورماتور ایزولاتور جهت حفاظت از رعد و برق

ترانسفورماتور نظامی با فرکانس 400 هرتز تحت ولتاژ 4 کیلوولت الی 10 کیلوولت رزینی

ترانس ایزوله جهت حفاظت از دستگاه ها و تجهیزات بیمارستانی